cảnh đẹp

Xử lý sự cố trong công việc

Địa điểm Toàn nước Nhật | 3 years ago | Lượt xem 1307 | Đang xem 83

Không chỉ ở phạm vi công việc, thất bại là điều bất kì ai cũng đã gặp. Dù là người giỏi đến đâu thì cũng phải gặp lỗi, đặc biệt là đối với nhân viên mới việc không biết điều này đúng hay sai cũng là một điển hình.

Trong công việc sẽ có lúc bạn không kịp deadline để giao sản phẩm cho khách hàng, hay do thiếu sót trong liên lạc gây ra sự cố cho khách hàng, những việc như thế này thực tế không hề hiếm gặp.

Tuy nhiên, lúc đó chúng ta phải xử lý theo quy trình như thế nào sẽ trở thành điều rất quan trọng. Sự cố xảy ra, nếu không liên lạc報告・連絡・相談  với cấp trên, lúc đó sẽ trở tay không kịp.

Nếu bạn chỉ thanh minh biện bạch, mà không có ý thức xin lỗi một cách chân thành, sự trưởng thành trên vai trò của một business man sẽ không được đánh giá.

Nếu xin lỗi chân thành, đối ứng nhanh chóng thì công việc có thể tiếp tục bình thường. Hãy suy nghĩ kĩ trên lập trường và tình hình của khách hàng mà hành động.

CÁCH XỬ LÝ SAU KHI XẢY RA SỰ CỐ

  • Lời xin lỗi mang thành ý

Đầu tiên việc xin lỗi chân thành là điều quan trọng. Lời xin lỗi mang nhiều thành ý sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc thanh minh biện bạch. Trong trường hợp phải giải thích thì hãy nói với sự khiêm nhường tuyệt đối.

  • Liên lạc với cấp trên

Sauk hi xảy ra sự cố, hãy liên lạc gấp tới cấp trên. Nếu bạn tự mình giải quyết vấn đề, tình hình có thể xấu đi rất nhiều. Nếu bàn bạc với cấp trên, bạn sẽ tìm được cách giải quyết tốt nhất.

  • Thực hiện nhanh gọn

Những việc thường gặp như, quên bản copy, hay việc đánh mất tài liệu hãy xử lý thật nhanh.

  • Tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố

Để không lặp lại sự cố tương tự, cần phải phân tích cẩn thận nguyên nhân của nó, rồi đưa ra phương án phòng ngừa trong các lần tiếp theo.

  • Đừng xử lý theo cảm tính

Đã là một  shakaijin tức là một người đi làm thì phải xử lý việc một cách bình tĩnh. Ví dụ nếu gặp phải một tình huống vô lý nhưng bạn không được tức giận.

Namecheap.com