cảnh đẹp

Địa điểm Toàn nước Nhật | 3 years ago | Lượt xem 1099 | Đang xem 75

Tiếp tục với các loại từ để kết nối của tiếng Nhật nhé

 1. Từ kết nối kiểu Lựa Chọn, A hay là B
  • Các từ nối này được dùng khi câu trước và câu sau là 2 vế mang tính lựa chọn ( cùng kiểu, ngang hàng )
  • 例:又は(Hoặc là)、若しくは(Hoặc là)、あるいは(hoặc có thể là)、それとも(Hay là)。。。
  • 例文:これって、夢?それとも、運命?(Điều này, chỉ là giấc mơ ? Hay thực sự là số phận ?)
 2. Từ kết nối kiểu Giải Thích
  • Các từ nối này được dùng khi vế sau dùng để giải thích cụ thể cho ý nghĩa của vế trước, tạm hiểu vế sau là để trả lời câu "tại sao" ng viết là viết vế trước.
  • 例:なぜなら(Bởi vì là)、というのは(Thế có nghĩa là)、なぜかというと(Nếu mà nói tại sao thì là)
 3. Từ kết nối kiểu Diễn Đạt Lại, Tổng Kết Lại
  • Các từ nối này được dùng khi ng nói muốn diễn đạt lại vế trc theo 1 cách khác ( ngắn gọn hơn ), hoặc tóm tắt lại nội dung vừa nói để ng nghe dễ hiểu hơn.
  • 例:つまり(Tóm lại)、すなわち・言いかえれば(Nói theo cách khác thì là)、要するに(Nói ngắn gọn thì là)
  • 例文:悪いことであるわけではないんですが、やらないほうが良いです。。。つまり、やるな!(Việc này thì cũng không hẳn là xấu, cơ mà nếu ko làm thì tốt...Mà tóm lại là, đừng có làm !)
 4. Từ kết nối kiểu Chuyển Hẳn Sang 1 chủ để khác
  • Các từ nối này được dùng khi ng nói muốn chuyển sang 1 vấn đề khác, ít có liên quan đến vấn đề vừa nói..
  • 例:ところで(À mà tiện đây, chọt nhớ ra cái khác nên nói chen vào)、さて(Bây giờ, tôi muốn nói tới cái khác)、ちなみに(À nhân tiện, tôi muốn nói cái này)
  • 例文:今日は良い天気ですね。ところで、先週の旅行はどうだった?(Hôm nay trời đẹp nhể. À mà, vụ du lịch cuối tuần vừa rồi thế nào ?)

TỪ KHÓA : #JLPT N2 #Từ vựng

Namecheap.com