cảnh đẹp

Thứ tự ưu tiên được giới thiệu khi tiếp khách

Địa điểm Toàn nước Nhật | 2 years ago | Lượt xem 1134 | Đang xem 57

Sẽ có lúc ban đóng vai trò trung gian giữa khách hàng và cấp trên, vậy bạn đã biết giới thiệu ai trước, ai sau, thứ tự thế nào chưa ? Cùng betojin tìm hiểu nha.

Nếu khi giới thiệu khách hàng cho cấp trên, bạn chỉ giới thiệu tên và chức vụ của họ, sau đó khách hàng sẽ cảm thấy hơi đột ngột và rất có thể không khí của cuộc nói chuyện trở nên khó khăn. Chính vì vậy, trong thời gian giới hạn, để có thể trao đổi thông tin và tạo mối quan hệ tốt, bạn cần giới thiệu một số thông tin đơn giản, sau đó có chủ đề nào đó được sinh ra thì câu chuyện sẽ dần được sinh động hơn.

Ngoài ra, thứ tự giới thiệu cũng rất quan trọng, nếu nhầm bạn sẽ bị nghĩ là người không biết các quy tắc ứng xử trong công việc. 「マナーを知らないのかな?」

Trường hợp là cấp trên và khách hàng:

1.Đầu tiên giới thiệu tên người công ty minh trước

例:営業課長の△△です

2. Tiếp đó giới thiệu tên người công ty khách hàng.

例:○○社の営業部長の□□様です。

Trường hợp có nhiều cấp trên và nhiều người khách hàng

1.Giới thiệu lần lượt chức danh và tên từng người trong công ty mình.
2.Tiếp đó giới thiệu lần lượt chức danh và tên của từng người công ty khách hàng. Trường hợp không có chức danh thì  giới thiệu như sau:

「 tên công ty + tên + sama」

Trường hợp  giới thiệu nhóm nhiều người trong công ty

Giới thiệu từ người có chức vụ thấp đến người có chức vụ cao.

Trường hợp không có chức vụ thì thêm sama 様  vào sau tên .

例:○○社の△△様です。

Namecheap.com