cảnh đẹp
  • Tiếng anh sử dụng trong công việc

    Vào một ngày đẹp trời một người khách nước ngoài đến thăm công ty bạn, và khi đó bạn bắt buộc phải sử dụng tiếng anh, vì vậy hãy ráng học được vài câu tiếng anh đơn giản để chém gió nhé.

  • Chuẩn bị phòng tiếp khách như thế nào ?

    Khi đưa khách hàng tới phòng họp, bạn chắc chắn sự chuẩn bị tiếp khách của mình tốt rồi chứ ? Bạn đã từng phải nói những câu sau đây rồi chứ ?

  • Bạn đã từng bị khách hàng khiển trách ?

  • Câu chuyện xin việc ở Nhật

    Chẳng là, mình đang trong quá trình xin việc ở Nhật. Nói về quá trình xin việc, sinh viên ở Nhật thường sẽ bắt đầu xin việc từ năm thứ 3 đại học, thường là sẽ bắt đầu từ học kì đầu của năm ba (tháng 10, 11) và kết thúc khi nào bạn ý được nhận vào công ty.